EL + NOU

Tot el que vols saber sobre Quemada Procuradores i el nostre sector d’actuació

El Govern aprova el Projecte de Llei de Reforma de la Llei d’enjudiciament civil

El Projecte de Llei de Reforma de la Llei d'enjudiciament civil introdueix un conjunt de mesures dirigides a la millora de l'eficiència en l'activitat de l'Administració de Justícia.

Finalitza la codificació del dret civil català amb l’aprovació del Projecte de llei del Llibre VI

El Llibre VI permetrà completar el Codi civil de Catalunya i, al mateix temps, proporcionarà un text legal sistematitzat per tal de facilitar l’aplicació efectiva del Codi civil de Catalunya.

Primer Congrés dels Procuradors de Catalunya

El Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya és l'impulsor del primer Congrés dels Procuradors de Catalunya, que se celebrarà els propers divendres 28 de febrer i dissabte 1 de març a l'escola de negocis ESADE.

El Tribunal Suprem unifica la doctrina relativa al moment a tenir en compte per l’abonamemt de la pensió d’aliments

Unificació de la doctrina relativa al moment a tenir en compte per a l'abonament de la pensió d'aliments fixada en un procés de divorci.

El Tribunal Suprem planteja una qüestió prejudicial sobre indemnitzacions per infracció de la propietat intel·lectual

El Tribunal Suprem planteja una qüestió relativa a la propietat intel·lectual.

Justícia enviarà a Trànsit automàticament les condemnes per delictes contra la seguretat vial

La comunicació automàtica entre SIRAJ i la Direcció General de Trànsit permetrà agilitzar el procés de notificació d'un òrgan a un altre.