EL + NOU

Tot el que vols saber sobre Quemada Procuradores i el nostre sector d’actuació

La nova junta del Col·legi de Procuradors de Barcelona presenta el seu programa

Ángel Quemada ha estat nomenat vocal de la nova junta, el programa de la qual consisteix en un total de 25 projectes que formen part de 9 grans línies estratègiques.

Prossegueix al Senat la tramitació del Projecte de llei de modificació de la Llei d’Enjudiciament Criminal

El termini màxim d'aprovació al Senat és el 7 de setembre. La Llei entrarà en vigor als dos mesos de la seva publicació al BOE.

El Congrés aprova el Projecte de Llei Orgànica que regula la publicitat de les sentències sobre frau fiscal

El Congrés dels Diputats va aprovar el passat 16 de juliol el Projecte de Llei Orgànica per la qual es regula l'accés i publicitat de determinada informació continguda en les sentències dictades en matèria de frau fiscal.

Els jutges del Mercantil adopten un nou protocol sobre qüestions de patents i marques

L'objectiu del nou protocol és proporcionar una justícia de major qualitat, que els assumptes es resolguin amb eficàcia i en terminis raonables.

Publicació de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària

Aquesta és una potser una de les principals modificacions, però no la única que introdueix la Llei.

El Congrés aprova la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial

La Llei que reforma la Llei Orgànica del Poder Judicial ha estat aprovada amb 178 vots a favor, 139 en contra i 5 abstencions.

Trasllat dels Jutjats Socials a la Ciutat de la Justícia

A partir del dia 14 de juliol i, fins el dia 26 de setembre es procedirà al trasllat de tots els jutjats socials de Barcelona (del núm. 1 al 33), a la nova ubicació a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i L’Hospitalet, Edifici S.