EL + NOU

Tot el que vols saber sobre Quemada Procuradores i el nostre sector d’actuació

Publicat el nou text refós de la Llei de Trànsit

Al BOE del passat 31 d'octubre es va publicar el Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

Augment dels assumptes civils durant el segon trimestre i disminució dels assumptes socials

Un trimestre més, els jutjats i tribunals espanyols van resoldre més assumptes que els que van ingressar.

Rafael Catalá defensa la professió de procurador en una conferència a Barcelona

La conferència «La reforma de la LEC: més competències per als procuradors» ha estat organitzada pel Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya i el Col·legi de Procuradors de Barcelona (ICPB).

Aprovada la modificació de la Llei d’enjudiciament criminal

La reforma legislativa impulsada pel Ministeri de Justícia introdueix novetats com els límits a la instrucció, les mesures contra la 'pena de telediari' o l'eliminació del paper als jutjats.