EL + NOU

Tot el que vols saber sobre Quemada Procuradores i el nostre sector d’actuació

El TS confirma la nul·litat del control de legalitat dels notaris en els préstecs hipotecaris

La Sala Tercera rebutja els recursos de cassació interposats pel Consell General del Notariat i l'advocat de l'Estat, que defensaven que el notari és un funcionari públic que en la seva tasca de donar fe d'acord amb les lleis té un deure genèric de controlar tots els documents per ell autoritzats.