EL + NOU

Tot el que vols saber sobre Quemada Procuradores i el nostre sector d’actuació

El TC estima parcialment el recurs contra les taxes judicials per considerar que la seva quantia vulnera el dret a la tutela judicial efectiva

Les taxes afectades són només les exigides a les persones jurídiques; la reforma de la llei pel Reial Decret-Llei 3/2013, de 22 de febrer, ja va eximir del pagament del tribut a les persones físiques.

Entra en vigor el nou recurs de cassació davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem

La Sala del Contenciós-Administratiu ha posat en marxa el nou model de cassació amb la constitució de la Secció d'Admissió, que serà l'encarregada de decidir quins assumptes es poden recórrer davant aquesta jurisdicció.

El ministre de Justícia proposa impulsar una reforma per avançar cap a la Justícia oberta

Una Estratègia Nacional de Justícia per dur a terme una revisió completa del model de Justícia actual.

Nova atribució de matèries per als Jutjats del Mercantil de Barcelona

L'acord del Consell General del Poder Judicial modifica l'anterior, de data 23 de novembre del 2011.