EL + NOU

Tot el que vols saber sobre Quemada Procuradores i el nostre sector d’actuació

S’inicia el tràmit parlamentari del projecte de llei de voluntats digitals

Es tracta d’un nou marc legal que regula la vida digital de les persones mortes.

Es completa la regulació catalana del dret civil

Amb l’aprovació de la llei del llibre sisè del Codi civil, relatiu a les obligacions i els contractes, es substitueix definitivament la compilació de dret civil de Catalunya de 1960.

Els jutjats es reforçaran en matèria de clàusules sòl

El Ministeri de Justícia i el Consell General de Poder Judicial han arribat a un acord per desenvolupar un sistema per agilitzar les demandes per la via judicial en matèria de clàusules sòl.

El Tribunal Suprem canvia els criteris d’admissió dels recursos de cassació

L'acord substitueix a l'aprovat el 2011 i precisa l'abast de les noves causes legals d'inadmissió del recurs de cassació.