EL + NOU

Tot el que vols saber sobre Quemada Procuradores i el nostre sector d’actuació

Disminueixen els assumptes ingressats als jutjats i tribunals espanyols durant el 2016

El descens més acusat en l'entrada d'assumptes es va donar en la jurisdicció penal com a conseqüència de la reforma de la Llei d'enjudiciament criminal.

L’assistència jurídica gratuïta seguirà sense estar subjecta a l’IVA

D'aquesta manera s'enfortirà el principi d'obligatorietat i el caràcter indemnitzatori de l'assistència jurídica gratuïta.