EL + NOU

Tot el que vols saber sobre Quemada Procuradores i el nostre sector d’actuació

Adaptació de la legislació espanyola sobre protecció de dades a la normativa europea

El Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu entrarà en vigor el proper 25 de maig de 2018.

El Tribunal Suprem assenyala que l’exercici de rectificació pot incloure judicis de valor

La petició de rectificació del demandant no es cenyia únicament als fets de la informació publicada, a l'incloure l'escrit de rectificació alguna opinió o judici de valor.

El procurador no és el responsable de sol·licitar la pròrroga del termini d’un venciment

El TS s'ha pronunciat sobre l'abast de la responsabilitat civil del procurador en relació amb la caducitat de l'anotació preventiva d'embargament.