EL + NOU

Tot el que vols saber sobre Quemada Procuradores i el nostre sector d’actuació

Pronunciament sobre la competència de l’INSS per declarar la incapacitat permanent

El Tribunal Suprem ha establert que la pèrdua o revocació administrativa del permís o llicència habilitant de la professió de conductor no comporta el reconeixement automàtic de la situació d'incapacitat.

El Ministeri de Justícia crea 93 nous jutjats

Aprovat el Reial Decret 902/2017, de 13 d'octubre, de creació de noranta-tres jutjats i places judicials.