EL + NOU

Tot el que vols saber sobre Quemada Procuradores i el nostre sector d’actuació

57.000 demandes des de l’entrada en funcionament dels jutjats sobre clàusules abusives

El Jutjat amb major entrada d'assumptes és el de Madrid, amb 13.064 demandes; seguit per Barcelona, amb 4.644.

Proposta per endurir les penes per imprudències greus de circulació

La iniciativa reforma diversos articles del Codi Penal amb l'objectiu d'establir una major sanció de determinades conductes particularment greus amb resultat de mort.

Entra en vigor el nou model de cànon digital

El Reial Decret-Llei que modifica el sistema de compensació equitativa per còpia privada va ser publicat al BOE de 4 de juliol i entra en vigor a partir d'agost.

EL TS dicta sentència en el primer cas del nou recurs de cassació

Abans de complir-se un any de l'entrada en vigor de la nova regulació, la Sala ha celebrat ja quatre vistes públiques dels recursos, que comptaran amb sentència de manera immediata.

Quin és el model de planta judicial que necessita Catalunya?

El degà del Col·legi de Procuradors de Barcelona, Ignacio López Chocarro, participa en una taula rodona sobre la situació en què es troba l’Administració de Justícia a Catalunya.

Adaptació de la legislació espanyola sobre protecció de dades a la normativa europea

El Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu entrarà en vigor el proper 25 de maig de 2018.

El Tribunal Suprem assenyala que l’exercici de rectificació pot incloure judicis de valor

La petició de rectificació del demandant no es cenyia únicament als fets de la informació publicada, a l'incloure l'escrit de rectificació alguna opinió o judici de valor.

El procurador no és el responsable de sol·licitar la pròrroga del termini d’un venciment

El TS s'ha pronunciat sobre l'abast de la responsabilitat civil del procurador en relació amb la caducitat de l'anotació preventiva d'embargament.

El CGPJ aprova l’especialització dels jutjats en els litigis per les clàusules sòl

A partir l'1 de juny assumeixen els assumptes d'aquest tipus i els relacionats amb el venciment anticipat, els interessos moratoris, les despeses de formalització d'hipoteca o les hipoteques multidivisa.

Projecte de Llei per a incorporar la Directiva sobre els litigis en matèria de consum

La llei té com a objectiu garantir als consumidors residents a la Unió Europea l'accés a mecanismes de resolució alternativa de litigis en matèria de consum.